Scopul programului de formare este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi ale personalului de îndrumare şi control pentru creșterea calității generale a educației oferite elevilor prin formare-dezvoltarea dimensiunii atitudinal-valorice în activitățile de predare-învățare la clasă, ca activități de sine stătătoare (curriculum opțional/la decizia școlii) sau integrate în alte tipuri de activități didactice și extracurriculare.

Competențe generale dobândite:
1. Proiectarea și implementarea de activități de predare-învăţare centrate pe dimensiunea atitudinal-valorică și pe formarea caracterului elevilor.
2. Aplicarea elementelor interdisciplinare dintre disciplina Mai întâi caracterul şi alte discipline de studiu, în vederea proiectării unor demersuri didactice integrate centrate pe formarea caracterului.
3. Proiectarea și aplicarea unor instrumente specifice pentru evaluarea rezultatelor învățării din domeniul caracterial și atitudinal-valoric.
4. Practicarea unor comportamente și atitudini de sprijin, în contexte școlare și extrașcolare, a trasăturilor de caracter ale elevilor.

Cadrele didactice participante vor fi astfel sprijinite pentru a folosi metode și instrumente inovative de lucru la clasă, pentru a răspunde nevoilor de învățare, dar și sociale ale elevilor. Profesorii vor folosi comunicarea interpersonală și instrumentele asociate pentru a gestiona eficient dinamica clasei de elevi, astfel încât să creeze o atmosferă benefică învățării.

Profesorilor participanți li se oferă un cadru de învățare eficientă, un context stimulativ de împărtășire a experiențelor cu alți profesori, perspective noi asupra profesiei didactice, motivații și inspirație pentru a deveni mai buni.

Propunem abordări inovative, aplicative, concrete, bazate pe experiență directă, modalități de lucru interactive, participative. Astfel profesorii vor reuși să integreze în practicile de predare la clasă metode și tehnici de predare care să stimuleze o învățare eficientă la elevi, care să-i pregătească pentru viață, comunitate și societate.

Cursul este acreditat MEN cu 15 Credite Profesionale Transferabile (CPT) și are o durată de 60 ore.
Este compus din 3 module si se desfasoara pe perioada a 3 saptamani, in zilele de vineri (16-20), sambata (9-17) si duminica (9-17).

Desfășurare: 19 noiembrie – 5 decembrie 2021, online
60% SINCRON (36 ore); 40% ASINCRON (24 ore)

M1: 17 – 19 decembrie 2021
M2: 14 – 16 ianuarie 2022
M3: 21 – 23 ianuarie 2022
Evaluarea: 25 – 28 februarie 2022

Intervalul orar de desfășurare a sesiunilor sincron este, în general: vineri – 16-20, sâmbătă 9-15, duminică 13-15.

+ 3 întâlniri de comunitate (ianuarie, februarie, martie 2022).

Promovarea cursului și admiterea în procedura de evaluare este condiționată de o rata minima de prezenta de 80% din orele de formare.

Termen-limită pentru înscriere: 5 decembrie 2021.

Înscrieri aici ? https://forms.gle/5Fbd5o2mvDqC5PnB8

Atenție!

Simultan se desfășoară și cursul „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”. În formularul de înscriere va trebui să alegeți pentru unul dintre ele.

Costuri program: 350 lei/participant include programul de formare, materiale și resurse, precum și susținere post-formare.

Oferta de formare pentru grupuri:

  • pentru 2 colegi: 650 lei;
  • pentru 3 colegi: 950 lei;
  • pentru 4 sau mai mulți colegi: 300 lei/persoană.

Pachetele sunt valabile în condițiile participării complete și absolvirii cursului (condiție de participare 80%).

Informații privind acceptarea la curs, detalii logistice și administrative veți primi prin email și, uneori, telefon (sms). De aceea, vă rugăm atenție la scrierea în formular a acestor informații.

Vezi și: Înscrie-te la cursul „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”

Foto: Freepik.com

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *