Despre

Viața este învățare

  • Concepem și desfășurăm proiecte educative pentru formarea abilităților de viață și dezvoltarea continuă a copiilor, tinerilor și adulților.
  • Promovăm și sprijinim învățarea pe tot parcursul vieții.
  • Mobilizăm și valorificăm resurse de educație formală și non-formală.
  • Promovăm incluziunea, implicarea socială și educația pentru comunitate.
  • Înțelegem educația și cultura ca valori fundamentale și moduri de apropiere a omului de valorile eterne ale spiritului.

Life is Learning

  • We design and implement educational projects for life skills development and continuous development of children, youth and adults.
  • We promote and support lifelong learning.
  • We mobilize and capitalize on formal and non-formal educational resources.
  • We promote inclusion, social involvement and education for community life.
  • We understand culture and education as fundamental values and as ways towards continuous spiritual evolvement.

Please download our presentation leaflet in English.

O amintire minunată, sfântă, din copilărie,
este poate cea mai bună educație.

Feodor Dostoievski

Dacă nu poți explica simplu,
n-ai înțeles destul de bine.

Albert Einstein