Proiecte

Pregătiți pentru viață

Disciplina opțională la alegerea școlii Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate vizează aria curriculară Om și societate, este structurată pentru clasele pregătitoare – a VIII-a, fiind adaptată învățământului primar și gimnazial, cu un buget de timp de 1 oră/ săptămână pentru fiecare an de studiu. Oferta curriculară este structurată și reorganizată în acord cu nevoile elevilor și cu cadrul de organizare a învățării și de dezvoltare curriculară din sistemul educațional românesc.

Disciplina își propune să le ofere părinților și profesorilor instrumente moderne și inovative prin care să le transmită copiilor un set de atitudini și valori utile în confruntarea cu provocările vieții.

Principalele aspecte inovative care oferă identitate acestei oferte curriculare sunt următoarele:

  • propune un program de dezvoltare a caracterului, prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase;
  • ajută părinții și profesorii să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală ale copilului;
  • integrează discutarea noțiunilor de sexualitate treptat, adecvat vârstei.

Programa constituie un răspuns la așteptările elevilor, ale profesorilor și ale părinților ca școala să fie cât mai aproape de interesele și nevoile copiilor, iar învățarea să aibă cât mai multă relevanță pentru viață.

Echipa de lucru a realizat o documentare structurată privind nevoia asigurării, în sistemul formal de educație, a unei discipline prin care să se ofere elevilor, încă din primii ani de școală, a unor experiențe de învățare relevante, semnificative privind educația caracterului și a formării de abilități de viață: de autocunoaștere și autocontrol, de relaționare, de comunicare interpersonală.

Descarcă de aici programa pentru învățământul primar

Descarcă de aici programa pentru învățământul gimnazial

Aprecieri despre programă

O întreprindere complexă, legitimă și oportună. Argumentația de susținere are baze solide, sistematice, ample și convingătoare. Se întemeiază pe principii teoretice valide, pe fapte de observație, dar și pe cercetări elaborate, unele cu control empiric.Logica construcției disciplinei este impecabilă. — Prof. univ. dr. DAN POTOLEA, Universitatea din București

 

Remarc faptul că e o programă frumos gândită și binevenită, cu o tematică apropiată intereselor reale ale copilului, pe care o aprob și o susțin. Este vorba de o propunere curriculară opțională, cu valoare formativă evidentă pe linie psiho-comportamentală, spirituală, comunitară. Este o disciplină cu un evident profil interdisciplinar prin care o problematică este aureolată cumulativ, pluridirecțional, la un nivel mai înalt, și din perspectiva religiei, a psihologiei, a filosofiei, a literaturii, a istoriei etc. Ea nu este în opoziție, disonanță sau concurență cu alte discipline, ci merge pe o integralitate pe lina înțelesului, a căutării sensului, a cunoașterii de sine și a celorlalți – a existenței în frumusețea, autenticitatea și în înaltul ei. — Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUCOȘ, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași

 

Competențele socio-emoționale, în tandem cu cele morale constituie prerechizite esențiale pentru pregătirea academică și dezvoltarea identității educaționale. Caracterul trebuie exprimat, trăit, dezvăluit în conduită. Există tot mai multe mărturii științifice conform cărora dimensiunile axiologic-morale ale individului își au originea în capacitățile socio-emoționale ale acestuia. Aceste atitudini, sau deprinderi de viață, în particular cele socio-emoționale și caracteriale, pot fi insuflate elevilor din primii ani de școală, ba chiar încă de la grădiniță. Inițierea și dezvoltarea lor pe durata școlarității le va acorda, la maturitate, elevilor implicați o șansă mai mare de a se adapta la cerințele mereu crescânde ale societății. — Prof. univ. dr. ADRIAN OPRE, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca