Pregătiți pentru viață – programa școlară (CDȘ)

Disciplina opțională la alegerea școlii Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate vizează aria curriculară Om și societate, este structurată pentru clasele pregătitoare – a VIII-a, fiind adaptată învățământului primar și gimnazial, cu un buget de timp de 1 oră/ săptămână pentru fiecare an de studiu. Oferta curriculară este structurată și reorganizată în acord cu nevoile elevilor și cu cadrul de organizare a învățării și de dezvoltare curriculară din sistemul educațional românesc.

Disciplina își propune să le ofere părinților și profesorilor instrumente moderne și inovative prin care să le transmită copiilor un set de atitudini și valori utile în confruntarea cu provocările vieții.

Argument pentru școlile care vor să aleagă opționalul „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”

Programa opționalului

Un suport de curs pentru clasa a III-a

Urmărește pe site și pe pagina de Facebook oferta de cursuri pentru personalul didactic: predare integrată și metode cu aplicabilitate în predarea opționalului „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”

Abilități de viață

Cu Oana Moșoiu, lector doctor în științele educației, despre un nou concept educațional: abilitățile de viață

Principalele aspecte inovative care oferă identitate acestei oferte curriculare sunt următoarele:

 • propune un program de dezvoltare a caracterului, prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase;
 • ajută părinții și profesorii să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală ale copilului;
 • ajută copiii și tinerii să-și asume alegerile cu deplină maturitate, construindu-și demersul pe următoarele principii și valori:
  • comuniunea
  • lucrul în echipă
  • respectul
  • responsabilitatea și efortul personal

Aprecieri despre programă

 

— Prof. univ. dr. DAN POTOLEA, Universitatea din București:

O întreprindere complexă, legitimă și oportună. Argumentația de susținere are baze solide, sistematice, ample și convingătoare. Se întemeiază pe principii teoretice valide, pe fapte de observație, dar și pe cercetări elaborate, unele cu control empiric.Logica construcției disciplinei este impecabilă.

— Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUCOȘ, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași:

„Remarc faptul că e o programă frumos gândită și binevenită, cu o tematică apropiată intereselor reale ale copilului, pe care o aprob și o susțin. Este vorba de o propunere curriculară opțională, cu valoare formativă evidentă pe linie psiho-comportamentală, spirituală, comunitară. Este o disciplină cu un evident profil interdisciplinar prin care o problematică este aureolată cumulativ, pluridirecțional, la un nivel mai înalt, și din perspectiva religiei, a psihologiei, a filosofiei, a literaturii, a istoriei etc. Ea nu este în opoziție, disonanță sau concurență cu alte discipline, ci merge pe o integralitate pe lina înțelesului, a căutării sensului, a cunoașterii de sine și a celorlalți – a existenței în frumusețea, autenticitatea și în înaltul ei.”

— Prof. univ. dr. ADRIAN OPRE, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca:

„Competențele socio-emoționale, în tandem cu cele morale constituie prerechizite esențiale pentru pregătirea academică și dezvoltarea identității educaționale. Caracterul trebuie exprimat, trăit, dezvăluit în conduită. Există tot mai multe mărturii științifice conform cărora dimensiunile axiologic-morale ale individului își au originea în capacitățile socio-emoționale ale acestuia. Aceste atitudini, sau deprinderi de viață, în particular cele socio-emoționale și caracteriale, pot fi insuflate elevilor din primii ani de școală, ba chiar încă de la grădiniță. Inițierea și dezvoltarea lor pe durata școlarității le va acorda, la maturitate, elevilor implicați o șansă mai mare de a se adapta la cerințele mereu crescânde ale societății.”

Primul auxiliar didactic

Click aici pentru comenzi

Preț: 25 lei

Reduceri:

 • Pentru minimum 17 cărți comandate, se aplică 20% discount.
 • Pentru minimum 20 de cărți comandate, se aplică 25% discount.

Descarcă de aici și citește două lecții.

Află mai mult

Seria „Pregătiți pentru viață”: Apariții în lucru