Life Learning Education vă invită la programele de formare profesională continuă a cadrelor didactice adresate profesorilor din învățământul preuniversitar!
Cursurile pot fi abordate individual sau în grup (colegi de la aceeași școală, minim 10 persoane) și, de asemenea, pot fi livrate la cererea școlilor, liceelor sau altor tipuri de organizații educaționale.
CURSURI ACREDITATE
Cursurile sunt acreditate MEN cu 15 CPT (credite profesionale transferabile) și au o durată de 60 ore, derulate sincron și asincron.
Sunt compuse din 3 module și se desfășoară pe perioada a 3 săptămâni, în week-end sau în timpul săptămânii, după un program ce va fi comunicat la formarea grupei.
CURS 2> Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi (15 CPT, 60 ore, online, din care 36 h sincron și 24 h asincron)
CURS 3> Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor (15 CPT, 60 ore, online, din care 36 h sincron și 24 h asincron)

CURS 4> Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor (15 CPT, 60 ore, online, din care 30 h sincron și 30 h asincron)
 
CURSURI COMPLEMENTARE
CURS 5> Învățarea experiențială în contextul dezvoltării durabile – ExperiențiaLLE (10-12 CPT, 30 ore, din care 12 h f2f și 18h asincron) – blended learning 
CURS 6> Competențe digitale. Aplicații, platforme și resurse pentru predare – învățare – evaluare – DigitaLLE (18-20 CPT, 60 ore, online, din care 24 h sincron și asincron 36h) – online
 
PROGRAME DE ABILITARE FUNCȚIONALĂ
CURS 7 –  Abilități de coaching pentru îmbunătățirea învățării elevilor și dezvoltarea dinamicii de grup – Coaching LLE (24 ore sincron) – online
 
COSTURI
individual, 450 lei/persoană/curs 
– grup de minim 10 persoane din aceeași instituție de învățământ, 400 lei/persoană/curs 
– la cerere, pe bază de contract, preț negociabil. De asemenea, furnizăm și gândim pentru școli pachete de cursuri, cursuri la cerere pe tematici personalizate în funcție de nevoile de dezvoltare ale școlilor, sprijin și supervizare post-curs pentru a întări și extinde competențele formate prin intermediul cursurilor.
Email de contact: lifelearningeducation.2021@gmail.com
 
Cadrele didactice participante vor fi sprijinite pentru a folosi metode și instrumente inovative de lucru la clasă, pentru a răspunde nevoilor de învățare, dar și sociale ale elevilor. Profesorii vor folosi comunicarea interpersonală și instrumentele asociate pentru a gestiona eficient dinamica clasei de elevi, astfel încât să creeze o atmosferă benefică învățării.

Profesorilor participanți li se oferă un cadru de învățare eficientă, un context stimulativ de împărtășire a experiențelor cu alți profesori, perspective noi asupra profesiei didactice, motivații și inspirație pentru a deveni mai buni.

Propunem abordări inovative, aplicative, concrete, bazate pe experiență directă, modalități de lucru interactive, participative. Astfel profesorii vor reuși să integreze în practicile de predare la clasă metode și tehnici de predare care să stimuleze o învățare eficientă la elevi, care să-i pregătească pentru viață, comunitate și societate.

Pentru cursurile acreditate și complementare, promovarea și admiterea în procedura de evaluare sunt condiționate de o rata minima de prezență de 80% din orele de formare. (cf. OM 4226/6 iulie 2022)

Link înscriere: https://forms.gle/aCK9ehUcfYHpgshH9

Veți primi detalii logistice și administrative prin email și/sau telefon. De aceea, vă rugăm atenție la scrierea în formular a acestor informații.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *