ACTUALIZARE: Înscrie-te la cursul „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”

Scopul programului este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi ale personalului de îndrumare şi control de comunicare eficientă, empatică, expresivă, asertivă și persuasivă în cadrul relației cu sine, cu elevul și/sau cu părintele, cu clasa de elevi, cu părinții, cu reprezentanți ai comunității. Competențe generale dobândite: 1. Utilizarea instrumentelor Read more…