Cui i-e teamă de roboți?

V-ați enervat de curând, după ce robotul de la bancă nu a știut să vă ofere ghidaj și lămuriri suplimentare? Dar ce ați zice dacă în câțiva ani, în locul lui, ar fi femeia-robot, deja faimoasa Sophia? Aceasta va însemna concedierea multor lucrători umani, spun unii. Deja un articol de Read more…

ACTUALIZARE: Înscrie-te la cursul „Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor”

Scopul programului de formare este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi ale personalului de îndrumare şi control pentru creșterea calității generale a educației oferite elevilor prin formare-dezvoltarea dimensiunii atitudinal-valorice în activitățile de predare-învățare la clasă, ca activități de sine stătătoare (curriculum opțional/la decizia școlii) sau integrate în alte tipuri Read more…

ACTUALIZARE: Înscrie-te la cursul „Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi”

Scopul programului este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi ale personalului de îndrumare şi control de comunicare eficientă, empatică, expresivă, asertivă și persuasivă în cadrul relației cu sine, cu elevul și/sau cu părintele, cu clasa de elevi, cu părinții, cu reprezentanți ai comunității. Competențe generale dobândite: 1. Utilizarea instrumentelor Read more…